XRUT001 Businesskulturen i Norden (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

På kursen har du möjlighet att förbättra dina muntliga och skriftliga färdigheter i nordisk affärskommunikation med tyngdpunkt på den kommunikativa delen. Du har möjlighet att öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan de nordiska affärskulturerna. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman och i kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter.

Osaamistavoitteet

- Är motiverad att förbättra sina färdigheter i kommunikation.
- Kan aktivt delta i diskussioner.
- Förstår likheter och olikheter mellan de nordiska affärskulturerna.
- Kan kommunicera om frågor som berör ekonomi.

Lisätietoja

Närmast för ekonomiestuderande, de har förtur.

Esitietojen kuvaus

Olet suorittanut tutkintoon kuuluvan ruotsin (valtionhallinnon kielitutkinto kielilaki 424/2003 ja kieliasetus 481/2003).

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus