XRU0005 Ruotsin kielen täydentävä kurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppirakenteita, mm. substantiivit, adjektiivit, pronominit, verbit, sanajärjestys ja prepositioiden käyttö. Lisäksi harjoitellaan luetunymmärtämistä erityyppisten tekstien avulla, tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia ja pidetään lyhyt suullinen esitys. Kurssi valmentaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaa ruotsin akateemisen tason kurssia varten aktivoimalla ruotsin kielen käyttöä.

Suoritustavat

Kurssin opetusmuotoja ovat kielioppiluennot harjoituksineen, keskustelu- ja tekstinymmärtämisharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kielioppirakenteet, osaa kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä sekä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.

Lisätietoja

Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä kirjallisen että suullisen ruotsin kielen tuottamisessa.

Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

Esitietojen kuvaus

Kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota ja joiden ruotsin opiskelusta on jo aikaa ja/tai kielitaito on puutteellinen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen opetukseen, osasuoritukset (ainekirjoitus, lyhyt suullinen esitys parin kanssa) sekä lopputentin läpäiseminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta