XPVX1000 Varmuutta esiintymiseen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi on suunnattu esiintymis- ja viestintätilanteissa jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille

Kuvaus

Lyhyt kurssi (1 op) on suunnattu esiintymis- ja viestintätilanteissa jännittämisen ongelmalliseksi kokeville. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot ja kontakti viestintäkumppaneihin. Kurssin ydin on erilaisissa esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksissa, rakentavassa palautteessa ja vertaistuessa. 

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

  • tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteet 

  • tietää jännittämisen lieventämisen keinoja ja on soveltanut niitä oman jännittämisensä säätelyyn.

  • tunnistaa jännittävään viestintätilanteeseen sekä jännittämiseen liittyvää asennoitumistaan

  • on soveltanut rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita 

  • on asettanut tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle esiintymisen kontekstissa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Läsnäoloa vaativa kurssi, johon kuuluu jännityksen käsittelyä erilaisten esiintymis- ja vuorovaikutusharjoitusten ja niitä tukevien hengitys-, rentous-, ym. harjoitusten, keskustelujen ja oppimistehtävien avulla.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus