XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat oman alan asiantuntijalta vaadittavan vuorovaikutusosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, työyhteisön vuorovaikutuksen tarkastelu tiimityön, monikulttuurisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä vuorovaikutuksen ohjaaminen ja rakentaminen työyhteisössä.


Osaamistavoitteet

Kurssin käyneen opiskelijan odotetaan:

  • osaavan tunnistaa pedagogisen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijan työn edellyttämää vuorovaikutusosaamista

  • osaavan kehittää vuorovaikutusosaamistaan

  • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön päätöksenteossa ja moniammatillisten sekä monikulttuuristen tiimien vuorovaikutuksessa

  • osaavan tunnistaa oman alansa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä

  • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työhyvinvoinnin rakentumisessa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus