XPVK002 Akateeminen puheviestintä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskeisiä teemoja opintojaksolla ovat:

  • erityispedagogiikan asiantuntijatyöhön kuuluvat vuorovaikutustilanteet ja -suhteet

  • tieteellinen keskustelu ja sen johtaminen

  • tieteellisen tutkimuksen esitteleminen ja yleistajuistaminen 

  • palautetaidot.


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
  • on syventynyt erityispedagogiikan asiantuntijan työssä tarvittavaan vuorovaikutusosaamiseen

  • on perehtynyt erityispedagogiikan asiantuntijatyön vuorovaikutusilmiöihin, esimerkiksi ammatillisiin vuorovaikutussuhteisiin, monialaisten tiimien toimintaan sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa

  • on kehittänyt omia tieteellisen argumentoinnin, keskustelemisen ja puheenjohtajana toimimisen taitojaan

  • on kehittänyt palautetaitojaan 

Lisätietoja

OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVK1002 Erityispedagogiikan asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään oppimistehtävien yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa tekeville, osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Yhteiset keskustelut, lyhyet luento-osuudet, pienryhmätyöskentely, harjoitukset ja analyysitehtävät. 

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, flipped learning (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät verkkoympäristössä.

Opetus