XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (1–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille

Kuvaus

Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot, esiintymiseen valmistautuminen, esiintymisen kohdentaminen, kontakti kuuntelijoihin, esityksen rakenne, havainnollistaminen ja puheella vaikuttaminen. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymisharjoittelua, rakentavaa palautetta ja vertaistukea.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
  • tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteet 
  • tietää erilaisia jännittämisen lieventämisen keinoja ja osaa soveltaa niitä oman jännittämisensä säätelyyn.
  • asennoituu jännittämiseensä hyväksyvämmin
  • osaa valmistautua esiintymiseen tarkoituksenmukaisesti
  • osaa jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
  • on soveltanut rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita 
  • on asettanut tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle esiintymiseksi kontekstissa.

Lisätietoja

Huomaathan, että kurssin voi suorittaa joko 1 op:n tai 3 op:n laajuisena. Voit valita näistä toisen suoritustavan, et siis molempia.

  • 3 op:n suoritustavassa sinulla on mahdollisuus edetä rauhallisemmin ja tarkastella perusteellisemmin omaa jännittämistäsi ja sen lieventämiskeinoja. Tämä sopii sinulle, jos koet, että jännittäminen on vaivannut sinua pidempään ja olet jo pidemmän aika vältellyt  esiintymistä sisältäviä kursseja. 
  • 1 op:n suoritustavassa edetään intensiivisemmin. Kurssi sopii sinulle, jos haluat nopeasti tarttua lähiaikoina ilmenneeseen haasteeseen. 


Tälle erityiskurssille pääsemiseksi sinun tulee täyttää erillinen hakemus. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kurssille tulevat siitä eniten hyötyvät opiskelijat. Päästäksesi kurssille sinun tulee vastata hakulomakkeen avoimiin kysymyksiin samalla, kun ilmoittaudut kurssille.

Valintakriteerit kurssille:
‐ Jännittämisen koetut vaikutukset opiskelukykyyn
‐ Opiskelijan tavoitteet
‐ Mahdollisuus sitoutua kurssiin


OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVX1001 Viestintävarmuuden kehittäminen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Läsnäoloa vaativa kurssi, joka sisältää esiintymisjännityksen käsittelyä tutkimustiedon valossa sekä erilaisten esiintymisharjoitusten ja niitä tukevien hengitys-, rentous- ym. harjoitusten, keskustelujen, ryhmätöiden, lyhyiden luentojen ja oppimistehtävien avulla.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Läsnäoloa vaativa kurssi, joka sisältää esiintymisjännityksen käsittelyä tutkimustiedon valossa sekä erilaisten esiintymisharjoitusten ja niitä tukevien hengitys-, rentous- ym. harjoitusten, keskustelujen, ryhmätöiden, lyhyiden luentojen ja oppimistehtävien avulla.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erilaiset viestintäharjoitukset, yhteiset keskustelut, vertaispalaute ja itsenäiset analyysitehtävät

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erilaiset viestintäharjoitukset, yhteiset keskustelut, vertaispalaute ja itsenäiset analyysitehtävät

Ei julkaistua opetusta