XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Vuorovaikutusosaamisen tarkastelu ja analysointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tieteelliseen vuorovaikutukseen osallistuminen esiintymisen ja ryhmäviestinnän kontekstissa. Palautevuorovaikutuksen harjoittelu ja analysointi. Interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu.


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä

  • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle

  • osaa suunnitella toimintaansa tavoitteellisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaisesti

  • osaa reflektoida omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  • osaa arvioida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

  • osaa työstää tieteellisen esityksen prosessimaisesti

  • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen. 

Lisätietoja

Toteutetaan Movin opetuksena ja JY:n avoimena yliopisto-opetuksena sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opetuksena.


OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVX1000 Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Monimuoto-opetus, harjoitusten suorittaminen hyväksytysti kontaktiosioissa sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti verkkoympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Chydeniuksen opiskelijoille
Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Monimuoto-opetus (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus