XPV0015 Esiintymistaito (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Vuorovaikutusosaamisen, esiintymisen ja vakuuttavuuden harjoittelua erityyppisin oppimistehtävin. Esiintymisen taitoja kehitetään monipuolisen palautteen, analysointi- ja itseopiskelutehtävien avulla. Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen asiantuntijuudessa, kohdentaminen, vakuuttavuus, argumentointi, vuorovaikutusosaamisen analysointi sekä palauteosaaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan

• osaavan asettaa tavoitteita erilaisille esiintymistilanteille sekä suunnitella ja arvioida toimintaansa niiden mukaisesti 

• osaavan valmistella kuuntelijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen, ymmärrettävän ja argumentoidun puheenvuoron omasta tieteenalastaan sekä rakentaa vuorovaikutusta kuuntelijoihin

• osaavan antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää sitä omassa oppimisessaan

• osaavan analysoida ja arvioida vuorovaikutusosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita erityisesti esiintymisen kontekstissa

• ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen esiintymisen näkökulmasta yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä


Lisätietoja

OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVB1003 Asiantuntijan esiintymistaidot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus