XKVX001 Kirjoituskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kirjoituskurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on löytää kiinnostavia ilmaisumuotoja itseä kiehtoville aiheille. Kurssilla voi keskittyä fiktiivisten tai asiatyylisten tekstien kirjoittamiseen tai harjoitella kumpiakin. Kurssin aikana kirjoitetaan neljä erilaista tekstiä. Kirjoittamisen tueksi tutustutaan eri tekstilajien konventioihin ja siihen, mitä tällä hetkellä vastaavista aiheista suomen kielellä julkaistaan. Kurssin lopuksi teksteistä saa henkilökohtaista palautetta kurssin ohjaajalta.


Suoritustavat

Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

Kurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka aikana opiskelija kirjoittaa neljä erityyppistä tekstiä itseä kiinnostavasta aiheesta ja oppimispäiväkirjan. Kurssin aikana opiskelija syventää omaa ymmärrystään eri tekstilajeista tutustumalla kirjoittamisen oppaisiin ja lukemalla suomen kielellä julkaistuja tekstejä. Itsenäisen työskentelynsä päätteeksi opiskelija palauttaa tehtävänsä kurssin verkko-oppimisalustalle, minkä jälkeen hän saa henkilökohtaisen palautteen teksteistään kurssin ohjaajalta puhelinpalautekeskustelun muodossa. Itsenäistä työskentelyä ohjaa kirjoitusviestinnän opettaja.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen odotetaan osaavan valita kirjallisia ilmaisumuotoja itseä kiinnostaville aiheille. Hänen odotetaan tuntevan tekstilajien konventioita ja tutustuneen siihen, minkälaisia tekstejä tällä hetkellä julkaistaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Toteutetaan vain avoimen yliopiston opintojaksona.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeidenmukaista oppimistehtävien tekemistä, henkilökohtaiseen palautekeskusteluun osallistumista ja tarvittaessa tekstien muokkaamista saadun palautteen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta