XKVB0004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Retriitti sopii sinulle, jos kaipaat aikaa ja rauhaa gradusi kirjoittamiseen, olit sitten vasta aloittelemassa tai viimeistelemässä gradutekstiäsi.

Kuvaus

Sisältö

Graduretriitti järjestetään viikon mittaisena ohjattuna kirjoittamisleirinä joko Konneveden tutkimusasemalla tai Jyväskylän yliopiston kampusalueella. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia tukevia harjoituksia.
Graduretriitissä opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä gradukäsikirjoituksen työstämiseen ja saada samalla välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle määritellään viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.
Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Suoritustavat

Sitoutuminen graduretriittiviikon ohjelmaan ja sovittujen tehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja kykenevän intensiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä. Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa toimintaansa tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta ja kehittävän itselleen sopivia työskentelymenetelmiä.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen gradun kirjoittamisprosessin tukeminen.

Lisätietoja

Kampusretriitti on opiskelijalle ilmainen, Konneveden retriittiin voit hakea Konnevesi-apurahaa (https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/konnevesi) tai maksaa retriittiviikon opiskelijahinnan paikan päällä tutkimusasemalle.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu omaa työskentelyä reflektoivia tehtäviä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus