XKVB0003 Gradun viimeistely (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Työpaja sopii sinulle, jos suomenkielisen gradusi käsikirjoitus tai jokin sen osa alkaa olla valmis ja olet aloittamassa kokonaisuuden viimeistelyn.

Kuvaus

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Työpajassa perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin asioihin ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.

Suoritustavat

Työpaja- ja parityöskentely oman gradukäsikirjoituksen äärellä. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun viimeistelyyn liittyvien tehtävien tekeminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaavan soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaavan hankkia näitä koskevaa tietoa. Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman gradun viimeistelyä sekä parityöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus