XKV0801 Kirjoitusviestinnän tentti (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan odotetaan osaavan antaa kirjoitusprosessin eri vaiheisiin sopivaa palautetta.

Opiskelijan odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona.

Oppimateriaalit

Tentittävät teokset ovat Movin internetsivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opinnot-movissa/movin-tentit

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää näyttöä tieteellisen viestinnän perusvalmiuksien omaksumisesta, tieteellisen tekstin ominaispiirteiden hallitsemisesta ja taidosta antaa kirjoitusprosessin vaiheeseen sopivaa palautetta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2–3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus