XJA0020 Japanin puheharjoitukset (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Harjoitellaan ja vahvistetaan kommunikaatiotaitoja japaniksi eri arkipäivän tilanteissa, kuin myös opiskeluun sekä työelämään liittyvissä tilanteissa Japanissa. Muita aiheita ovat muun muassa puhekieli, puhelimessa keskustelu, sähköpostiviestintä, omista kiinnostuksen kohteista ja opinnoista keskustelu luonnollisella puhekielellä. Kurssi sopii erityisesti vaihtoon lähteville opiskelijoille, tai suulliseen kielitaitoon itsevarmuutta kaipaaville opiskelijoille.

Suoritustavat

Suulliseen kielitaitoon keskittyvä kurssi, pääosin pari- ja pienryhmätyötä.


Osaamistavoitteet

Vahvistetaan kommunikaatiotaitoja pääosin suullisesti ja kehitetään itsevarmuutta japaniksi kommunikoidessa. Osataan toimia monissa arkisissa tilanteissa japaniksi sujuvasti myös puhekielisesti ns. tuttavallisella kielen tasolla.

Esitietojen kuvaus

Japani 3 -kurssi suoritettuna.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, japani
Ei julkaistua opetusta