XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskellaan perusasiat Japanin uskonnoista. Tutustutaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä perinteisten käsityötaitojen osa-alueisiin kulttuurihistorian kehyksessä. Opiskelijat tutustuvat erityisesti oman kurssitutkielmansa aiheeseen ja esittävät aiheensa muille.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta ja itsenäistä opiskelua, paritehtäviä ja kirjoitelman sekä esitelmän laatimista.

Osaamistavoitteet

Hahmotetaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityön kokonaiskuva historiallisessa kehyksessä ja hallitaan muutama osa-alue yksityiskohtaisemmin. Osataan esittää omaksuttu tieto esseemuodossa sekä esitelmänä.

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija esittää vähintään tyydyttävää tietotasoa kirjoitelmassaan ja esitelmässään. Loppukokeessa hän näyttää vähintään tyydyttävää tietotasoa seuraavista aihepiireistä: Japanin uskonnot, muutamat perinteiset kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityötaidon osa-alueet historiallisessa kehyksessä.

Oppimateriaalit

Etsitään itse lähdemateriaalia omaa kirjoitelmaa ja esitelmää varten. Opettaja antaa suosituksia lähdekirjallisuudesta kirjoitelmaa ja loppukoetta varten.

Kirjallisuus

  • Ilmari Vesterinen: Shintolaisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Itsenäinen työskentely sekä loppukokeeseen osallistuminen. Arviointi: Jatkuva näyttö säännollisen osallistumisen kautta, kirjoitelman ja esitelmän tekeminen hyväksytysti sekä loppukokeessa annettu hyväksytty näyttö sisällönhallinnasta.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty/hylätty tentin, kirjoitelman ja esitelmän ja jatkuvan näytön perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Jos kurssi tentitään, tentittävä kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa. Pääteos on Vesterinen: Shintolaisuus.
Arviointiperusteet:
Tentissä osoitetaan riittävä näytto Japanin uskonnollisen elämän tuntemuksesta, sekä korkeakulttuurin ja kansankulttuurin pääpiirteistä historiallisessa kontekstissa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus