XHIX1001 Hindi 1 - Alkeet (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hindi on yksi maailman eniten puhutuista kielistä. Äidinkielenä sitä puhutaan pääasiassa Intian pohjoisosissa. Hindiä puhutaan myös muualla Intiassa ja sen puhujia löytyy joka puolelta maailmaa. Hindin osaaminen avaa ovia matkaillessa, koulutuksessa samoin kuin liike-elämässä, puhumattakaan kirjallisuuden tai Bollywood-elokuvien ymmärtämisestä. Kun osaat hindiä, voit kommunikoida helpommin myös muiden samankaltaisten kielten puhujien kanssa. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi Urdu ja Bhojpuri.

Tällä kurssilla opit hindin perustaidot. Pystyt lukemaan, ymmärtämään, ja kirjoittamaan hindiä käyttäen Devanāgarī-kirjoitusjärjestelmää. Hindin lisäksi monet muut kielet käyttävät Devanāgarīa, joten pelkästään tämän kirjoitusjärjestelmän oppiminen mahdollistaa myös useiden muiden kielien lukemisen ja niiden helpomman opiskelemisen. Opit käymään yksinkertaisia keskusteluja hindiksi, ymmärrät miten erilaiset keskustelutilanteet vaikuttavat siihen miten kieltä tulee käyttää, ja miten esimerkiksi ikä ja kunnioitustasot näkyvät keskustelutilanteissa.

Opit käyttämään Devanāgarī-kirjoitusjärjestelmää hindin lukemiseen ja kirjoittamiseen. Osaat hindin peruskieliopin alkeet ja arkielämän yleisintä sanastoa. Pystyt kertomaan itsestäsi hindiksi ja kysymään näitä asioita myös muilta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan, ymmärtämään ja kirjoittamaan Hindiä käyttäen Devanāgarī -kirjoitusjärjestelmää, ja käymään yksinkertaisia keskusteluja. Kielen oppimisen ohella käymme läpi myös miten kulttuuri vaikuttaa kielen käyttöön, pääosin liittyen kohteliaisuustasoihin. Sanavaraston osalta opimme arkielämän yleisimpiä sanoja. Opiskelijat oppivat esittelemään itsensä ja kysymään yksinkertaisia kysymyksiä muilta.

Lisätietoja

Get Started in Hindi -kirjaa käytetään myös Hindi 2 -kurssilla. Essential Hindi Dictionary -sanakirjan hankkiminen ei ole pakollista. 

Oppimateriaalit

Lisämateriaalit annetaan oppilaille luennoilla.

Kirjallisuus

  • Snell, Rupert. 2014. Get Started in Hindi. ISBN: 978-1-444-17468-7
  • Snell, Rupert. 2011. Essential Hindi Dictionary. ISBN: 978-1-444-10400-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen tentti, suullinen tentti, kotitehtävät, lopputyö, ja tunneilla osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta