XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

1. Situación actual de la economía y finanzas de: España y América Latina
2. Influencia histórica de Europa y USA en el mercado latinoamericano
3. Finlandia y América Latina

Suoritustavat

Clases magistrales, una visita de un experto como mínimo.


Osaamistavoitteet

El alumno tendrá una visión actualizada sobre:
1. La situación actual de la economía y finanzas de América Latina
2. El papel de Finlandia en AL y posibilidades de inversión
3. Tendrá herramientas de información para la negociación

Opiskelija saa päivitettyä tietoa
- Latinalaisen Amerikan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.
- Suomen roolista Latinalaisessa Amerikassa ja sijoitusmahdollisuuksista
- Työkaluista neuvottelutilanteisiin

Esitietojen kuvaus

Valmentava kurssi tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

- Boletin informativo del Banco de Santander
- FMI
- Banco Mundial
- OEA
- Banco Interamericano de Desarrollo
- ALBA y MERCOSUR

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Cuestionario final obligatorio, participación activa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus