XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten vuorovaikutustehtävien avulla.
  • Käsitellään esiintymisjännitykseen ja vieraan kielen puhumisen arasteluun liittyviä teemoja.
  • Kurssi tarjoaa englannin puhumisen kokemuksia ja tukea antavaa ohjausta.
  • Esitellään englannin kielitaidon kehittämisen työkaluja.


Suoritustavat

Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials. Kurssin suorituskieli on englanti.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:


  • Puhuvan rohkeammin englantia,
  • Tunnistavan englannin kielen puhumiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja asenteita, ja olevan tietoinen omasta taitotasostaan,
  • Uskaltavan osallistua muille englannin kursseille,
  • Tietävän miten voi kehittää englannin kielitaitoaan.

Lisätietoja

Valmentava kurssi, joka sopii rohkaisuksi ennen pakollista tutkintoon kuuluvaa kurssia

TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students

PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla. Hyväksytyt kurssin oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus