XENX001 Academic Reading (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English. 

Suoritustavat

Kurssi on kontaktiopetusta, jossa läsnäolovelvollisuus (kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa opetustunneilla), sekä itseopiskeluna kirjallisia tehtäviä. Opetukseen sisältyy eri tyyppistä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan aikakauslehden artikkelista tai kirjallisuudesta. Opiskelija voi tehdä lyhennelmän myös esim. oman alansa tenttikirjasta (tai sen osasta).

Osaamistavoitteet

On completion of the course, students are expected to:

  • have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
  • have acquired academic literacy skills (e.g. find, use and evaluate online tools and sources)
  • be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
  • be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as well as terminology used in the field,
  • know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in written form in Finnish and/or in English,
  • be able to do self and peer assessments and to work in teams.

Lisätietoja

Opintojakson järjestää JY:n avoin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto.

Proficiency level B2-C1.

Esitietojen kuvaus

Lähtötasona lukion kielitaito tai sitä vastaavat taidot englannissa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Continuous assessment is based on active participation in classroom activities including individual, pair and co-operative group work in English and in Finnish, and presentations in English. Successful completion of all assignments.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Fulfilling the specific criteria for passing the exam.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Korvaava koe (2–3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta