XDOC3002 Tieteen popularisointi (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tieteen popularisointi -työpajassa perehdytään tieteen yleistajuistamiseen ja opitaan, mitä tulee ottaa huomioon, kun haluaa viestiä tutkimuksestaan suurelle yleisölle. Työpajassa pohditaan myös tieteen ja median suhdetta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopiston tehtävänä sekä tuotetaan yksi, julkiseksi tarkoitettu puheenvuoro oman tutkimuksen aihepiiristä. Työpajassa keskustellaan osallistujien popularisointi-ideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tieteen popularisoinnin näkökulmasta. Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen popularisointiprojektin työpajan aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus