XDOC3000 Tutkimuksesta tietokirjaksi (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Työpajassa tutustutaan tietokirjallisuuteen lajityyppinä, kustantamoiden toimintaan sekä tietokirjan toimitusprosessiin. Lisäksi käsitellään erilaisia julkaisustrategioita tohtorin urasuunnittelun näkökulmasta. Työpajassa keskustellaan osallistujien tietokirjaideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin.

Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tietokirjallisuuden julkaisemisen näkökulmasta. Osallistujan odotetaan tietävän, millaisia seikkoja yleistajuisen tietokirjan käsikirjoitukselta vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, mistä tieteen popularisoinnissa on kyse.
Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen tietokirjaidean työpajan aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus