XDOC2000 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tässä työpajassa tarkastellaan artikkelijulkaisun prosessia eri näkökulmista (kirjoittaja, toimittaja, arvioija, lukija), tieteellistä artikkelia tekstilajina sekä erilaisia artikkelityyppejä. Lisäksi käsitellään artikkelin rakenteeseen liittyviä seikkoja ja kirjoittamisprosessia. Työpajan aikana osallistujat työstävät eteenpäin oman artikkelinsa julkaisusuunnitelmaa ja antavat ja saavat palautetta keskeneräisestä tekstistä.

Työpaja sopii erityisen hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, joille ei vielä ole kertynyt runsaasti kokemusta tieteellisestä julkaisusta. Vaikka kurssi keskittyy suomenkielisiin artikkeleihin, voi kurssin oppeja hyödyntää myös muilla kielillä kirjoitettaessa.

Suoritustavat

Työpaja koostuu kolmesta yhteisestä tapaamisesta sekä pienryhmätapamisesta, jossa osallistujat antavat vertaispalautetta toistensa teksteistä. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman artikkelin työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkelijulkaisemisen prosessin sekä tieteellisen artikkelin kirjoittamisen perusperiaatteet ja osaavan soveltaa niitä oman artikkelinsa kirjoittamisessa.
Osallistujan odotetaan osaavan laatia kirjoittamis- ja julkaisusuunnitelman omalle artikkelilleen. Hänen odotetaan myös osaavan antaa ja hyödyntää palautetta keskeneräisen artikkelikäsikirjoituksen työstämisessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus