XDOC1008 Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille on yksittäinen kirjoittamisen ohjaustapaaminen, jossa käsitellään osallistujien teksteihin ja kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmän tapaamiseen (kesto 2 t) osallistuu 1–4 jatko-opiskelijaa ja kirjoitusviestinnän opettaja. Tapaamisessa käsitellään osallistujien tekeillä olevia väitöskirjatekstejä tai tieteellisiä artikkeleita, joiden työstämiseen he kaipaavat ohjausta ja neuvoja. Tapaamisen aikana annetaan teksteistä vertaispalautetta, keskustellaan kirjoittamisesta ja osallistujien ennakkoon miettimistä kysymyksistä sekä saadaan käyttökelpoisia vinkkejä tekstien työstämiseen.

Voit valita itsellesi sopivan tapaamisen tai useamman. Tapaamisten sisältö muotoutuu osallistujien tekstien, kysymysten, kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan.

Ohjausryhmän tapaamiseen osallistuminen edellyttää ennakkovalmistautumista:

• Osallistujan tulee valita jokin tekeillä oleva osa väitöskirjastaan tai keskeneräisestä tieteellisestä artikkelistaan, jonka työstämiseen hän haluaa ohjausta.

• Osallistuja ilmoittautuu sopivaan ohjaustapaamiseen määräaikaan mennessä. Sitten opettaja lisää kyseiseen ohjaustapaamiseen ilmoittautuneet opiskelijat Moodle-ryhmään ja ilmoittaa toimintaohjeet sähköpostitse.

• Osallistujat lisäävät valitsemansa tekstin tai katkelman siitä (n. 3 sivua) Moodleen ryhmänsä luettavaksi. Lisäksi he esittelevät verkkokeskustelussa itsensä ja tekstinsä ja kertovat palautetoiveensa.

• Osallistujat lukevat toistensa esittelyt, kysymykset ja tekstit ennen tapaamista ja valmistautuvat antamaan vertaispalautetta kunkin toiveiden perusteella.

Ennakkovalmistautuminen mahdollistaa ohjaustapaamisen sujuvan etenemisen.

Tapaamisiin voivat osallistua kaikki suomenkielistä väitöskirjatekstiä tai artikkelia työstävät jatko-opiskelijat. Tapaamisiin voi osallistua aina, kun kokee tarvitsevansa kirjoittamisen ohjausta (kuitenkin enintään neljä kertaa lukuvuodessa).


Suoritustavat

Suoritus tapahtuu valmistautumalla ja osallistumalla kahteen tai useampaan tapaamiseen. Tapaamiset ovat kontaktiopetusta, eikä niitä voi suorittaa etäopintoina.

Tapaamisiin osallistumisesta on mahdollista suorittaa 1 opintopiste. Suoritusvaihtoehtoja on kaksi:

1) voi osallistua lukuvuoden aikana neljään ohjaustapaamiseen TAI

2) voi osallistua lukuvuoden aikana kahteen ohjaustapaamiseen ja kirjoittaa sen jälkeen lyhyen raportin oppimiskokemuksistaan.

Tarkemmat tiedot opintopisteen suorittamisesta kerrotaan Moodlessa.


Osaamistavoitteet

Pienryhmätapaamiseen osallistuttuaan opiskelija saa vinkkejä väitöskirjansa tai tutkimusartikkelinsa työstämiseen ja saa siten edistettyä kirjoittamistaan. Opiskelija harjaantuu tekstejä koskevan palautteen pyytämisessä, antamisessa ja vastaanottamisessa. Opiskelija osaa soveltaa pienryhmässä käsiteltyjä kirjoittamisen apukeinoja ja saamaansa palautetta omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty 1 op:n suoritus edellyttää ohjeiden mukaista ennakkovalmistautumista ja osallistumista neljään tapaamiseen. On myös mahdollista osallistua kahteen tapaamiseen ja kirjoittaa sen jälkeen lyhyt raportti oppimiskokemuksista. Opiskelijan tulee kummassakin vaihtoehtoisista suoritustavoista osoittaa saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus