XDOC1006 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tekstipajassa osallistujat työstävät eteenpäin keskeneräistä tekstikokonaisuutta, joka voi olla esimerkiksi artikkelikäsikirjoitus tai luku väitöskirjasta.
Työpajan aluksi tehdään työskentelysuunnitelma ja jakaudutaan pienryhmiin, sen mukaan missä vaiheessa ja mitä tekstejä pajassa työstetään. Osallistujat palauttavat keskeneräistä tutkimustekstiä jokaiseen työpajatapaamiseen ja muokkaavat sitä eteenpäin työpajan ohjaajalta ja ryhmältä saamansa palautteen perusteella.

Kullakin työpajatapaamisella on oma teemansa. Työpajatapaamisten teemat suunnitellaan siten, että ne tukevat osallistujien tutkimustekstien kirjoittamista. Kussakin työpajatapaamisessa ohjaaja auttaa tekstien kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja antaa konkreettisia välineitä, joiden avulla tutkimusraportin laatua on mahdollista parantaa. Tämän lisäksi osallistujat kehittävät tekstejään eteenpäin vertaispalautteen ja monitieteisen kirjoittajaryhmän tuella.

Suoritustavat

Koska ryhmän merkitys on tekstipajassa olennainen, osallistujan on sitouduttava osallistuminen työpajatapaamisiin ja edistämään omaa käsikirjoitustaan työpajan ajan. Hän palauttaa noin 2−3 sivua tutkimustekstiä ennen jokaista tapaamista ja perehtyy oman pienryhmänsä teksteihin siten, että pystyy antamaan niistä palautetta. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä, jossa määritellään tavoite omalle työpajatyöskentelylle.

Osaamistavoitteet

Tekstipaja väitöskirjan tekijöille on väitöskirjan kirjoittamista tukeva työpaja, jonka tavoitteena on jatko-opiskelijan keskeneräisen tekstikokonaisuuden työstäminen raakaversiosta julkaisukelpoiseksi tekstiksi. Tekstien valmistumisen lisäksi työpajatyöskentelyn tavoitteena on, että osallistujan tutkimusteksti kehittyy tavoitteellisen kirjoittamisen ja palautedialogin myötä.
Osallistujan odotetaan tunnistavan omien tekstiensä kehittämiskohteita, löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa sekä kykenevän kehittämään tekstejään tavoitteellisesti. Osallistuja ymmärtää kirjoittajayhteisön ja palautedialogin merkityksen kirjoitusprosessin hallinnassa. Osallistuja harjaantuu myös palautteen antajana ja vastaanottajana: työpajan päätyttyä hänellä on paremmat valmiudet antaa palautetta esimerkiksi opinnäytteen tekijöille tai refereenä toimiessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen tapaamisiin, oman tekstin palauttaminen sopimuksen mukaan sekä oman pienryhmän jäsenten tekstien kommentointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta