XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Työpajassa pohditaan kirjoittamista osana tutkijan työtä sekä sitä, mistä tieteellisessä kirjoittamisessa on kyse. Tapaamisissa tarkastellaan akateemisten ammattikirjoittajien tyypillisiä kirjoittamisen esteitä sekä erilaisia ratkaisuehdotuksia.
Työpajassa osallistujat tutkivat omaa kirjoittamisprosessiaan, totuttuja rutiineja sekä akateemiseen kirjoittamiseen liittyviä käsityksiä ja asenteita. Monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla osallistuja saa välineitä kirjoitustyön käynnistämiseen ja hyvän työskentelyvireen ylläpitämiseen.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Osallistujan odotetaan kehittävän itsetuntemustaan kirjoittajana ja tulevan tietoiseksi omien kirjoittamisen esteidensä luonteesta. Hänen odotetaan löytävän keinoja, joiden avulla tekstin tuottaminen helpottuu.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamistyön käynnistyminen.

Lisätietoja

Työpaja sopii kaikille jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä henkilökunnalle, jotka ovat kiinnostuneita kehittymään kirjoittajina.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus