XAR0005 Arabia 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin aikana tutustut arabian kielen aakkosiin ja harjoittelet niiden lukemista ja kirjoittamista. Kurssi antaa myös perustietoa arabikulttuurista ja sen vaikutuksista kielenkäyttöön laajalla arabimaailman alueella.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opetetaan puhekielistä arabiaa, ja kirjakielistä arabiaa käytetään pääasiassa kirjoittamisen opiskelussa. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää yksinkertaisia päivittäisiä keskusteluja, osaa lukea yksinkertaista tekstiä ja kirjoittaa joitakin perusasioita itsestään.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
arabia, suomi

Opetus