WETS1045 Pintavesien tilan arviointi ja seuranta (2–4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Vesienhoidon järjestämistä koskevan lainsäädännön perusteet:  pintavesien tilamäärittelyn periaatteet, tila-arvioinnin ja seurannan käytännöt sekä vesienhoidon tavoitteet ja velvoitteet. 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Pintavesien lakisääteisen tila-arvioinnin, seurannan ja hoidon tavoitteet ja velvoitteet EU jäsenmaissa 

  • Tila-arvioinnin käytäntöjen periaatteet, sekä yksityiskohtaisemmin Suomessa vallitsevat menettelyt 

  • Huomioida tilatavoitteita koskevan ja vesienhoitoa ohjaavan lainsäädännön kaikessa vesistöihin vaikuttavissa toimissa 

  • Perusvalmiudet pintavesien tila-arviointiin,  seurantaan ja hoitoon liittyviin viranomais-, konsultointi- ja tutkimustehtäviin

Lisätietoja

Luento ja tentti on pakollinen kaikille  (2 op), tämän lisäksi ryhmätehtävä ja seminaari (2 op) on pakollinen maisteriohjelmaopiskelijoille, 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot on pakollinen kaikille, sen lisäksi tutkinto-ohjelmaopiskelijat valitsevat 2 op:n ryhmätyöt/seminaarit. Muille jälkimmäinen on valinnainen.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Luentotentti on pakollinen kaikille, sen lisäksi tutkinto-ohjelmaopiskelijat valitsevat 2 op:n ryhmätyöt/seminaarit. Muille jälkimmäinen on valinnainen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Lecture and written assignment.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x
x

Osallistuminen opetukseen, luento on kaikille pakollinen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luento

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (ryhmätyöt/seminaarit), tutkinto-ohjelmaopiskelijat (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Ryhmätyö ja seminaari

Opetus

x

Itsenäinen työskentely, kv-opiskelijat (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Written assignment

Opetus