VTES2005 Urheiluvalmennuksen asiantuntijuusharjoittelu (7 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija kehittää akateemista asiantuntijuuttaan urheiluvalmennuksessa työskentelemällä projektitehtävissä kansallisissa tai kansainvälisissä urheilun lajiliitoissa.

Ohjattu harjoittelu asiantuntijuustehtävissä ja projektitöissä moniammatillisissa työyhteisöissä kansallisissa tai kansainvälisissä urheilun lajiliitoissa  

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Asiantuntijuustehtävien ja projektitöiden suorittaminen ja raportointi

Arviointiperusteet

Asiantuntijuusharjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa toimia projektitehtävissä valmennuksen akateemisena asiantuntijana

  • osaa tuottaa erilaisia dokumentteja urheiluvalmennuksen tarpeisiin

  • osaa välittää tutkimustietoa urheiluvalmennuksen kentässä

Lisätietoja

2. syyslukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Asiantuntijuusharjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus