VTES2002 Eri potilasryhmien liikunnan projektityö (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla opiskelija kehittää asiantuntijuutta tiettyjen potilasryhmien liikuntahoidossa työskentelemällä tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Kuvaus

Sisältö

  • akateeminen asiantuntijuustehtävä (esim. potilasyhdistyksissä tai vast.) eri potilasryhmien liikuntaharjoittelusta

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen seminaariin (10 t)

  • Seminaarityön kirjoittaminen ja esittäminen

Arviointiperusteet

Asiantuntijuustehtävä ja sen esittäminen seminaarissa (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa toimia monitieteisissä projekteissa

  • syventää tietämystä tietyn potilasryhmän liikuntaharjoittelusta sairauden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Lisätietoja

Maisterivaiheen 2. syyslukukausi

Suoritustavat

Ei suoritustapoja