VTES2000 Farmakologia liikunnassa (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan yleisimpien sairauksien patologiaan, miten kehon reagoi lääkkeeseen ja kuinka liikunta muuttaa lääkkeen vaikutusta kehossa

Kuvaus

Sisältö

  • Yleisimpien sairauksien patofysiologian ja liikunnan yhteydet

  • Liikuntavasteisiin vaikuttavien lääkeaineiden vaikutusmekanismit

  • Lääkkeiden vaiheet elimistössä ja niiden mahdolliset sivuvaikutukset

Suoritustavat

  • Kirjatentti

Arviointiperusteet

Kirjatentti (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • ymmärtää yleisimpien sairauksien patofysiologian merkityksen liikunnassa

  • kuinka lääkkeet voivat vaikuttaa liikuntavasteisiin ja kuinka liikunta voi vaikuttaa lääkkeiden toimintaan

  • osaa ottaa huomioon lääkkeiden vaikutuksen liikuntavasteisiin harjoitteluohjelman suunnitteluss

Lisätietoja

4. syyslukukausi

Kirjallisuus

  • Mamrack, M.D. Exercise and Sport Pharmacology. Routledge, New York. USA. 2015 (s. 1-313). ISBN: 9781621590347

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta