VTEP1003 Urheilijan ravitsemus (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan urheiluravitsemuksen perusteisiin.

Kuvaus

Sisältö
 • Ravitsemuksen merkitys urheilussa

 • Näyttöön perustuva ravintovalmennus urheilussa eri lajeissa ja tavoitteissa

 • Energiansaatavuus ja energiansaanti huippu-urheilussa

 • Proteiinit huippu-urheilussa

 • Hiilihydraatit huippu-urheilussa

 • Rasvat huippu-urheilussa

 • Suojaravintoaineet ja nesteet huippu-urheilussa

 • Ravintovalmennus urheilussa käytännössä

Suoritustavat

Johdantoluento: 2 tuntia

Välitentti: Jeukendrup ja Gleeson: Sport Nurtition. 2019: monivalintatentti. (yht. n. 150 s): hyväksytty/hylätty (monivalintatentti: vaatimus 3 eli hyvä hyväksyttyyn).

Seminaari 10 tuntia

 • Ravitsemus eri lajeissa näyttöön perustuen erilaisten lähteiden avulla. Lyhyt soveltaminen urheilijan tai joukkueen ravitsemuksen kehittämiseen.

Demonstraatio: 2 tuntia. Urheilijan ravintovalmennus käytännössä.


Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

 • osaa kuvailla urheiluravitsemuksessa olennaisimmat asiat ytimekkäästi
 • ymmärtää urheilijoiden ravitsemussuositusten vivahde-erot yleisiin pohjana oleviin ravitsemussuosituksiin
 • tiedostaa näyttöön perustuvan urheiluravitsemusvalmennuksen perusteet
 • osaa selittää makroravinteiden vaikutukset ja merkitykset
 • osaa kuvailla suojaravinteiden ja nesteytyksen vaikutukset ja merkitykset
 • ymmärtää urheiluravitsemuksen fysiologiset perusmekanismit liikunnassa
 • ymmärtää näyttöön perustuvan urheiluravitsemuksen soveltamisen merkityksen eri harjoituskausien aikana ja erilaisissa toimintaympäristöissä
 • osaa soveltaa osaamistaan omaan kiinnostuksen kohteeseensa urheiluravitsemuksessa tiedostaen käytännön valmennuksen rajoitteet ja haasteet
 • osaa kriittisesti tulkita urheiluravitsemukseen liittyviä virheellisiä käsityksiä ja sovelluksia sekä argumentoida käyttäen tieteellistä käsitteistöä
 • osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja arvioida työskentelyään

Lisätietoja

3. syyslukukausi, 2. periodi.

Oppimateriaalit

Nopeus-, nopeuskestävyys-, kestävyys- ja nopeusvoimalajit:
Burke LM, ym. International Association of Athletics Federations Consensus Statement 2019: Nutrition for Athletics. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2019 https://journals.humankinetics.com/toc/ijsnem/29/2

Jalkapallo:
Collins J, ym. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. Br J Sports Med. 2020 https://bjsm.bmj.com/content/early/2020/11/08/bjsports-2019-101961

Lihasmassankasvu:
Iraki J, ym. Nutrition recommendations for bodybuilders in the off-season: A narrative review. Sports (Basel). 2019 https://www.mdpi.com/2075-4663/7/7/154

Olympialaisten kamppailulajit:
Reale R, ym. Individualised dietary strategies for Olympic combat sports: Acute weight loss, recovery and competition nutrition. Eur J Sport Sci. 2017 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28316263/

Suhteellinen energiavaje urheilussa:
Mountjoy M, ym. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. Br J Sports Med. 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29773536/

Ravintolisät:
Maughan RJ, ym. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018 https://bjsm.bmj.com/content/52/7/439.long

Ravitsemuksen jaksottaminen:
Jeukendrup AE. Periodized nutrition for athletes. Sports Med. 2017 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28332115/

Nuoret urheilijat:
Bergeron MF, ym. International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development. Br J Sports Med. 2015 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26084524/

Oheislukemisto: Mero ym. Huippu-urheiluvalmennus. VK-kustannus. 2016 (n. 50 s)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Johdantoluento: 2 tuntia Välitentti: Jeukendrup & Gleeson: Sport Nutrition. 2019 (yht. n. 150 s). Monivalintatentti: hyväksytty/hylätty (hyväksytyn tuloksen vaatimuksena arvosana 3 eli hyvä). Seminaari ja demonstraatiot: 16 tuntia • Ravitsemus eri lajeissa näyttöön perustuen erilaisten lähteiden avulla. Lyhyt soveltaminen urheilijan tai joukkueen ravitsemuksen kehittämiseen. • Urheilijan ravintovalmennus käytännössä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus