VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset vaikuttamisen teoriat
  • pystyy jäsentämään viestinnän vaikuttavuuden osatekijöitä
  • osaa kriittisesti tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista.

Kirjallisuus

  • Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos)
  • Rieke & Sillars 2009 Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)
  • Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)
  • muu opintojaksolla jaettava oheiskirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Verkkokurssille osallistuminen ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Verkkokurssille osallistuminen ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkokurssi

Oppimateriaalit:

Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista: Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos) + muu opintojaksolla jaettava oheiskirjallisuus

Kirjallisuus:
  • Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)
  • Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos)
  • Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)

Opetus