VENS6002 Toisen slaavilaisen kielen alkeet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
Vieraskielinen, slovakki
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään jonkin toisen slaavilaisen kielen alkeisiin. 

Suoritustavat:

Suoritetaan jonkin toisen slaavilaisen kielen alkeiskurssi joko Jyväskylän yliopistossa tai opiskelijavaihdon aikana.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • on tutustunut jonkin toisen slaavilaisen kielen rakenteeseen ja sanastoon
  • osaa tarkastella eroja ja yhteneväisyyksiä venäjän kielen ja muiden slaavilaisten kielten välillä.

Lisätietoja

Venäjän kielen ja kulttuurin oppiaine ei järjestä opintojaksosta kontaktiopetusta, vaan opintojaksosta annetaan hyväksiluku muun tahon (esim. vaihtoyliopisto, Movi) järjestämään kurssiin perustuen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta