VENS240 Median kieli (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö 

Opintojakso antaa tietoa venäläisen median kielen kehittymisestä 2000-2020 –luvuilla. Se antaa valmiuksia analysoida median kieltä ja ideologisia merkityksiä painetussa mediassa, TV-ohjelmissa, internetsivustoilla ja sosiaalisessa mediassa sekä antaa tietoa mediatekstien eri genreistä. Jaksolla korostetaan poliittisen ja kulttuurisen kontekstin merkitystä mediatekstien tulkinnassa.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut opettajan kanssa, essee-tekstin laatiminen kurssikirjallisuuden pohjalta. Opiskelja valitsee kaksi teosta ja kirjoittaa niiden pohjalta esseen (2500-3000 s.), jossa teosten keskeisiä väittämiä tarkastellaan analysoimalla konkreettisten esimerkkejä.

Arvosteluasteikko: 0-5 

Arviointiperusteet 

Essee 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventänyt ymmärrystään venäläisen median kielen kehityksestä 
 • tunnistaa politiikkaan, ideologiaan, koulutukseen ja viihteeseen kytkeytyviä mediadiskurssin tyyppejä
 • on syventynyt median kielen tutkimuksen periaatteisiin
 • on hankkinut taitoja, joiden avulla hän pystyy tulkitsemaan mediatekstien kieltä, ja osaa analysoida mediatekstien merkityksiä niiden poliittisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. 

Kirjallisuus

 • Gorham M., Lunde I., Paulsen M. Digital Russia. Routledge, 2014
 • Michael S. Gorham, After Newspeak: Language Culture and Politics in Russia from Gorbachev to Putin, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014
 • Интернет-коммуникация как новая речевая формация: коллективная монография/ Ред. Колокольцева Т.Н., Лутовинова О.В. М., Наука, 2012.
 • Варченко В.В. Цитатная речь в медиа-тексте. LKI, 2007.
 • Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры: динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века. Izdatel'stvo Mihajlova, 2002.
 • Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века: лингвофилософский аспект языка СМИ. Москва, 2011.
 • Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учебное пособие / Н. Е. Петрова, Л. В. Рацибурская. Наука, 2011.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut opettajan kanssa, essee-tekstin laatiminen kurssikirjallisuuden pohjalta. Opiskelja valitsee kaksi teosta ja kirjoittaa niiden pohjalta esseen (2500-3000 s.), jossa teosten keskeisiä väittämiä tarkastellaan analysoimalla konkreettisten esimerkkejä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus