VENS230 Venäjän kielen vaihtelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän sosiaaliseen ja tyylillisen vaihteluun sekä tyyliopin peruskäsitteisiin.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset ja tiivistelmä tieteellisestä artikkelista.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Arviointiperusteet

Kertauskuulustelu ja tiivistelmä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee tunnistamaan eri tyylejä, tekstilajeja ja rekistereitä
  • tuntee venäläisen tyylintutkimuksen tradition ja hallitsee erityisesti funktionaalisen tyylijakoluokittelun: lehtityyli, tieteellinen tyyli, virallinen asiatyyli, kaunokirjallinen tyyli ja puhekieli
  • kykenee soveltamaan teoreettista tietoa analysoidessaan suullisia ja kirjallisia tekstejä.

Kirjallisuus

  • А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta