VENS1400 1920-40 –lukujen intellektuaalinen kulttuuri Neuvostoliitossa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö 

Kurssilla perehdytään 1920-40 –lukujen intellektuaaliseen kulttuuriin Neuvostoliitossa keskittyen kaunokirjallisuuteen, kielentutkimukseen, kuvataiteeseen ja musiikkiin.  

Suoritustavat 

Johdantoluennot, kaksi esseetä, jotka käsittelevät yhtä neljästä aihealueesta.  

Arviointiasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet 

Osallistuminen johdantoluentoihin sekä esseiden keskiarvo.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • on perehtynyt ajanjakson intellektuaaliseen kulttuuriin kaunokirjallisuudessa, kielentutkimuksessa, kuvataiteessa ja musiikissa - asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet 
  • osaa tarkastella kriittisesti ajanjakson yhteiskunnallis-poliittisille ja kulttuurisille ilmiöille annettuja merkityksiä.  
  • pystyy analysoimaan ajanjakson kulttuuria edustavia tekstejä, tapahtumia ja ilmiöitä.   

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen luentoihin ja esseet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5

Opetus