VENS1300 Venäjän kulttuuri opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan Venäjän kulttuuria koskevan opintojakson sisällön ja laajuuden määrittämistä, käsiteltävien teemojen valintaa, kielentutkimuksen ja aluetutkimuksen lähestymistapoja, eri tapoja järjestää kurssilla käsiteltävä aines. Tutustutaan koulu- ja yliopisto-opetukseen liittyviin didaktisiin ja metodologisiin kysymyksiin.   

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyö, itseopiskelu.

 Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallinen koe. 

Arviointiperusteet 

 Kurssin arvosana perustuu seuraavasti:

  1. kurssiharjoitukset (30%)

  1. käytännön työ (30%)

  1. yhden oppitunnin valmistelu ja pitäminen (40%). 

Arvosteluasteikko: 0-5   

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa rakentaa Venäjän kulttuuria käsittelevän opintojakson ja suunnitella jakson oppitunnit

  • Osaa ottaa oppijoiden erilaisen lähtötason huomioon kurssin suunnitelussa

  • Tuntee koulu- ja yliopistokontekstiin soveltuvat Venäjän kulttuurin opetusmenetelmät 

Kirjallisuus

  • Зализняк А., Левонтина И., Шмелев А. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005
  • Pekka Pesonen, Venäjän Kulttuurihistoria, Tampere 1999
  • Кошман Л.В. (ред) История русской культуры 9-20 веков , М., 2006.
  • https://arzamas.academy/university

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kurssiharjoitukset, käytännön työ sekä oppitunnin valmisteleminen ja pitäminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta