VENS120 Dialoginen kielentutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään dialogiseen kielikäsitykseen, sen keskeisiin käsitteisiin sekä dialogisuuden oppihistoriaan.

Suoritustavat

Johdantoluennot ja lukupiiri, joka edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti. Lähteenmäki, M. 2009. Dialogisuuden lähteillä: oppihistoriallinen näkökulma Bahtinin dialogiseen kielikäsitykseen. Puhe ja kieli 29:2, 63-74; Алпатов, В.М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. Глава 3: Лингвистическая проблематика МФЯ. Москва (2005), с. 125-186; Бахтин, М.М. Слово в романе (Главы 1-3). В книге Вопросы литературы и эстетики. Москва (1975), с.72-144; Бахтин, М.М. Глава Слово у Достоевского из книги Проблемы поэтики Достоевского. Собрание сочинений, том 6. Москва (2002), с. 203-297; Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров. Собрание сочинений, том 5. Москва (1996), с. 159-206; Волошинов, В.Н. Марксизм и философия языка. Часть 2 Пути марксистской философии языка, В книге Философия и социология гуманитарных наук. Санкт-Петербург (1995), с. 257-325; Волошинов, В.Н. Слово в жизни слово в поэзии. В книге Философия и социология гуманитарных наук. Санкт-Петербург (1995), с. 59-88.

Arviointiperusteet

Kirjatentti tai tentaattorin kanssa sovittava kirjallinen työ.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt dialogiseen kielikäsitykseen ja sen keskeisiin käsitteisiin
  • tuntee keskeistä dialogisuutta käsittelevää kirjallisuutta
  • on tutustunut dialogisuuden oppihistoriaan ja osaa sijoittaa sen kielentutkimuksen perinteeseen

Kirjallisuus

  • Бахтин, М.М. Глава Слово у Достоевского из книги Проблемы поэтики Достоевского. Собрание сочинений, том 6. Москва (2002), с. 203-297.
  • Волошинов, В.Н. Марксизм и философия языка. Часть 2 Пути марксистской философии языка, В книге Философия и социология гуманитарных наук. Санкт-Петербург (1995), с. 257-325.
  • Lähteenmäki, M. 2009. Dialogisuuden lähteillä: oppihistoriallinen näkökulma Bahtinin dialogiseen kielikäsitykseen. Puhe ja kieli 29:2, 63-74
  • Волошинов, В.Н. Слово в жизни слово в поэзии. В книге Философия и социология гуманитарных наук. Санкт-Петербург (1995), с. 59-88.
  • Алпатов, В.М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. Глава 3: Лингвистическая проблематика МФЯ. Москва (2005), с. 125-186.
  • Бахтин, М.М. Слово в романе (Главы 1-3). В книге Вопросы литературы и эстетики. Москва (1975), с.72-144.
  • Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров. Собрание сочинений, том 5. Москва (1996), с. 159-206.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus