VENP3000 Kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö:  Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten tekstien ja asiakirjojen tuottamista. Opintojaksolla vahvistetaan suullista kielitaitoa ja opetellaan valmistamaan esityksiä venäjän kielellä.

Suoritustavat: Luento ja harjoitukset. Jakson aikana laaditaan viisi lyhyehköä kirjoitelmaa ja kolme aineiston pohjalta laadittavaa asiatekstiä. Suullisen esiintymisen harjoittelu, ryhmä- ja parityöt. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Suullinen osuus: Riittävän suullisen kielitaidon osoittaminen haastattelussa. Kirjallinen osuus: Laaditaan itsenäisesti viisi pitkähköä kirjoitelmaa ja kolme asiatekstiä venäjäksi.

Arvosteluasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: Kirjallisten tehtävien ja kertauskuulustelun keskiarvo.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa laatia aiheeltaan arkielämään liittyviä ohjattuja kirjoitelmia (kuvauksia, arviointeja ja kertomuksia) 

  • osaa tuottaa lyhyitä asiatekstejä suomenkielisen aineiston pohjalta 

  • pystyy erottamaan oleellisen informaation sekä kirjallisista että suullisista teksteistä, jotka käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa ja ihmisten arkielämää 

  • pystyy viestimään tavallisimmissa puhetilanteissa venäjäksi

  • osaa pitää lyhyitä suullisia esityksiä. 

  

Oppimateriaalit

Opettajan laatima oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus