VENP1100 Kielioppi (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö: Perehdytään venäjän kielen keskeiseen kielioppiin ja harjoitellaan erityisesti suomenkieliselle venäjän oppijalle vaikeita kieliopillisia asioita.

Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Oppimateriaalit: Opettajan laatimat tehtävät ja tekstit, M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallinen koe.

Arvosteluasteikko: 0 – 5.

Arviointiperusteet: Kertauskuulustelu. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee venäjän kielen normatiivisen kieliopin perusteet

  • osaa tunnistaa tekstissä esiintyvien sanojen ja ilmausten kieliopilliset merkitykset

  • pystyy tuottamaan kieliopillisesti korrektia venäjää 

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja tekstit, M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjallinen koe.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus

x

Kirjatenttisuoritus (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Oppimateriaalit:
M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243. 
Kirjallisuus:
  • M. Ojanen (1994) Grammatika. Venäjän kielioppi. WSOY, s. 24-134; 210-243.
Ei julkaistua opetusta