VENL8000 Siltakurssi venäjän kielen korkeakouluopintoihin (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kiinnostaako venäjän kielen opiskelu? Haluatko kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi? Valmistautua ylioppilaskokeeseen? Saada tuntumaa siihen, millaista venäjän kielen yliopisto-opiskelu on?

Siltakurssi venäjän kielen ja kulttuurin korkeakouluopintoihin on suunnattu venäjää jo aiemmin opiskelleille lukiolaisille ja se suoritetaan Korkeakouluviikolla 2024.

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia ja venäjänkielisten alueiden kulttuurien tuntemusta. Opintojakson puitteissa saat halutessasi myös tarkempaa tietoa venäjän kielen ja kulttuurin opinnoista ja opiskelusta Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen eri tutkinto-ohjelmissa sekä tietoa siitä, millaisia työllistymispolkuja opinnot tarjoavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

· on tutustunut venäjänkielisten alueiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin liittyviin ilmiöihin

· osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään venäjän kielellä

· osaa paremmin hyödyntää saamaansa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä 

Esitietojen kuvaus

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.1 tai parempi. Taitotasokuvaukset löydät täältä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät Moodlesta. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta