VENA4001 Venäjän kaunokirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö: 

Kurssin aikana analysoidaan kaunokirjallisia tekstejä erityisesti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kontekstin näkökulmasta ja kirjoitetaan esseitä. 

Suoritustavat: 

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Tutustutaan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon ja laaditaan viisi kirjallisuusaiheista esseetä tai esitelmää ym. teoksista (aiheet sovittava tentaattorin kanssa).    

Arviointiasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: 

Kertauskuulustelu.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee laajasti venäläistä kaunokirjallisuutta ja osaa analysoida eri kirjailijoiden tuotantoa 

  • ymmärtää kirjallisuuden yhteyden Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin.  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen Tverissä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Itsenäinen suoritus Suomessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen Tverissä (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen suoritus Suomessa (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus