VENA301 Jälkineuvostoliittolainen venäjänkielinen kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö:

  Jakson aikana syvennetään ymmärrystä jälkineuvostoliittolaisesta venäjänkielisestä kulttuurista. Neuvostoliiton jälkeistä yhteiskuntaa ja kulttuuria lähestytään historian, sosiologian ja kulttuuriantropologian näkökulmasta.  

Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan kieliharjoittelun aikana.


Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Kirjatentti Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Издательство «Европа». 2005. - 527 с., Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетий. Москва, Прогресс-Традиция 2007, Адоньева С. Б. Символический порядок. — СПб.: Амфора, 2011. — 167 с. — (Первичные знаки, или прагмемы). — ISBN 978-5-367-02107-3. 

Arviointiasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: Kertauskuulustelu.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

• tuntee laajasti jälkineuvostoliittolaista historiaa, kulttuuria ja ihmisten arkea

• tuntee meneillään olevat sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset prosessit 

• tuntee ym. aihepiiriä käsittelevää ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta 

Kirjallisuus

  • Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетий. Москва, Прогресс-Традиция 2007
  • Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Издательство «Европа». 2005. - 527 с.
  • Адоньева С. Б. Символический порядок. — СПб.: Амфора, 2011. — 167 с. — (Первичные знаки, или прагмемы).; — ISBN 978-5-367-02107-3

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus