VENA2006 Suullinen viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö:

Harjoitellaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Suoritustavat: kontaktiopetus

Vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.

Arviointiasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: Suullinen koe.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa viestiä suullisesti noudattaen yleisimpiä venäjän kielelle ominaisia vuorovaikutuksen sääntöjä.  

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Näyttökoe Suomessa (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta