VENA2001 Kirjallinen viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Sisältö:  Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten asiatyylisten tekstien tuottamista. 

Suoritustavat: Laaditaan 5 asiatekstiä ja referaatti kirjasta Д.В. Колесова & А.А. Харитонов (2003) Пишем эссе.  

Lisätiedot: Suositellaan suoritettavaksi aineopintojen alkuvaiheessa. 

Arviointiasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: Arvioidaan 4 parasta kirjoitusta. 

  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa kirjoittaa venäjäksi aineita, referaatteja ja esseitä 

  • tuntee asiatyylin konventiot, osaa laatia esim. CV:n, hakemuksen, todistuksen.  

Kirjallisuus

  • Д.В. Колесова & А.А. Харитонов (2003) Пишем эссе.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Itsenäinen suoritus Suomessa (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus