VENA104 Sanasto ja rakenteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö: 

Kurssilla perehdytään venäjän kielen sanastoon, fraseologiaan, sananmuodostukseen sekä harjaannutaan analysoimaan ja käyttämään venäjän lauserakenteita. Kurssi tarjoaa opiskelijalle työkaluja kielen analyyttiseen tarkasteluun. 

Suoritustavat:

Luennot, joiden pohjalta tehdään harjoituksia sekä suoritetaan kaksi tenttiä.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 8-130, 163-179, 324-434 ja E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320. 

Kirjallisuus: 

  • П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 8-130, 163-179, 324-434. 

  • E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320. 

Arvosteluasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: 

Kahden osa-alueen kertauskuulustelujen keskiarvo.  

Osaamistavoitteet

 Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • on perehtynyt venäjän sanaston, fraseologian, sananmuodostuksen ja syntaksin peruskäsitteisiin 

  • tuntee venäjän sanaston keskeiset merkityssuhteisiin, taivutukseen ja sananmuodostukseen liittyvät ilmiöt 

  • tuntee venäjän keskeisimmät lauserakennetyypit ja lauseenjäsennyksen.  

Kirjallisuus

  • П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 59-130, 163-179, 324-434.
  • E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta