VENA001 Kieliharjoittelu (sis. valmennuskurssin) (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö: 

Kieliharjoittelun aikana opiskelija parantaa käytännön kielitaitoaan intensiivisen opiskelun avulla ja tutustuu venäjänkieliseen kulttuuriin. Kieliharjoittelussa kehitetään työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja, kirjallista ja suullista esitystä, kielitietoa sekä kulttuurintuntemusta, mikä tukee hyvien vuorovaikutustaitojen omaksumista ja hallintaa.

Suoritustavat: 

Kieliharjoittelu on mahdollista suorittaa

· Latviassa Aleksanteri-instituutin koordinoimalla kielikurssilla,

· Erasmus-vaihto-ohjelmassa (Virossa, Latviassa, Tsekissä, Slovakiassa tai Puolassa),

· osallistumalla omakustanteisesti venäjän kielikurssille (vähintään 4 viikkoa) Virossa, Latviassa, Tsekissä, Slovakiassa tai Puolassa,

· oleskelemalla tai työskentelemällä venäjänkielisessä ympäristössä 2 kk ajan.

Latviassa järjestettävän kieliharjoittelun aikana opiskelija suorittaa aineopintojen opintojakson VENA301 Jälkineuvostoliittolainen venäjänkielinen kulttuuri.

Oppiaineen kieliharjoitteluun kuuluu pakollisena osana oppiaineen järjestämä valmennuskurssi, jossa opiskelija oppii teoreettisesti analysoimaan kulttuurienvälisiä viestintätilanteita ja suoriutumaan niistä. Valmennuskurssi suoritetaan ensimmäisen vuoden keväällä ennen ulkomaan kieliharjoittelua ja kieliharjoittelun jälkeen laaditaan loppuraportti (vähimmäispituus 2 sivua). 

Jos opiskelija ei suorita kieliharjoittelua ulkomailla, kieliharjoitteluun integroitu opintojakso suoritetaan opetussuunnitelman mukaisesti Suomessa. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty – hylätty. 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävä tai todistus vaihto-opinnoista, kielikurssista, oleskelusta tai työharjoittelusta ja kieliharjoittelun raportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida venäjän kielellä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
  • pystyy seuraamaan venäjänkielistä mediaa
  • osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.
  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella

Lisätietoja

Registration of the studies: Students should inform the subject Russian language and culture of the courses taken in Russia immediately after the period of studies in Russia in order to be able to decide on the equivalences and to register the studies

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä tai todistus vaihto-opinnoista, kielikurssista, oleskelusta tai työharjoittelusta ja kieliharjoittelun raportti.
Suorituskieli:
venäjä

Opetus