VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Demokratian ja hallinnan teorioihin perehdyttävä opintojakso. Teaching in english on academic year 2021-2022.

Kuvaus

Opintojakso keskittyy hallinnon ja demokratian suhteen muutoksiin nykyajan politiikassa sekä siihen miten näitä muutoksia on teoretisoitu poliittisessa ajattelussa. Opintojakso valaisee nykyhallinnossa ilmenevien depolisoimitumisen ja antidemokratisoitumisen tendenssien kritiikin genealogiaa, hahmotellen mahdollisuuksia positiiviseen ja keskinäisesti vahvistavaan suhteeseen demokratian ja hallinnan välillä.

Osaamistavoitteet

Kriittisen ymmärryksen saavuttaminen myöhäismodernin demokratian ja hallinnan teorioista. Oppia sijoittamaan keskeisten 1900-luvun teoreetikoiden positiot intellektuaaliseen ja sosiohistorialliseen kontekstiinsa, sekä kehittyä kriittisen lukemisen ja tekstianalyysin taidoissa. Tottua soveltamaan teoreettisia käsitteitä nykypolitiikan asioiden ja tapahtumien tulkintaan.

Lisätietoja

Teaching in english on academic year 2021-2022. 

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.


Kirjallisen tehtävän materiaali kirjallisuusluettelossa.

Kirjallisuus

  • Brown, W. 2015: Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. New York: Zone Books. 978-1-935-40869-7 (e-kirja)
  • Dean, M. (2010) Governmentality: Power and Rule in Modern Society, London: Sage (2nd edition). 978-1847873842
  • Honneth, A. (2014), Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life, New York: Columbia University Press. 9780231162470
  • Levitsky, S. and Ziblatt, D. (2018), How Democracies Die, New York: Penguin. 9781524762940

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja/tai kirjallinen tehtävä. Teaching in english on academic year 2021-2022.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä, josta sovitaan vastuuopettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus