TTIY1003 Terveystieteiden ajankohtaisia erityiskysymyksiä (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Terveyden edistämisen käytännöt ja haasteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja tarkastella terveystieteellisiä ajankohtaisia uutisia, tutkimuksia, suunnitelmia, päätöksiä, käytäntöjä ja kehityssuuntia.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus tai artikkelilähteet sovitaan opiskelijakohtaisesti ajankohtaisesta kotimaisesta kirjallisuudesta sekä tutkimuksista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta