TTIY1002 Terveystieteiden työharjoittelu ulkomailla (1–15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ohjattu harjoittelu opintojen kannalta hyödyllisessä harjoittelupaikassa ulkomailla. Työtehtävät sovitaan harjoittelun ohjaajan, opiskelijan ja opintojakson opettajan kanssa.
Reflektoivan raportin laatiminen harjoittelusta

Suoritustavat

Ohjattu harjoittelu enintään 3 kk
Harjoitteluraportin laatiminen

Arviointiperusteet

Harjoitteluraportti 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa soveltaa opintojen tuottamaa osaamista alansa työtehtävissä kansainvälisessä ympäristössä
  • tunnistaa mitä substanssi- ja työelämäosaamista harjoittelu on tuottanut

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ohjattu harjoittelu enintään 3 kk, Harjoitteluraportin laatiminen
Arviointiperusteet:
Harjoitteluraportti 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–15 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta