TTIP1005 Ravitsemus, terveys ja liikunta (2–6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Ravinto- ja ruoka-aineiden perusteet
Ravitsemus ja terveys – väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa – urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät
Ruoankäytön arvioinnin ja palautteen annon harjoittelu (ruokapäiväkirja ja ravintolaskentaohjelma, tutustumista muihin seurantamenetelmiin)


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
 • osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
 • osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
 • tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
 • osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa
 • osaa käyttää ravintolaskentaohjelmaa ja tulkita saatuja tuloksia sekä tehdä tulosten perusteella yleistasoisia muutossuosituksia ruokavalion parantamiseksi terveyden näkökulmasta

Lisätietoja

Huom. Jos opintojakso kuuluu terveystieteiden tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin, suoritetaan se 6 op laajuisena.

Oppimateriaalit

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys
Nordic nutrition recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. 2013. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Kirjallisuus

 • Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy. (Luvut: 1, 4-11, 13, 380 s.).
 • Luennolla ilmoitettu materiaali (elämänkulun eri vaiheisiin liittyen).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Liikuntatieteellinen tiedekunta: Luentoja 15 tuntia, Seminaari 14 tuntia, Itsenäinen opiskelu. Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä. Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, seminaarityön suorittaminen ja esittäminen sekä opponointi. Tentittävä kirjallisuus: Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy. (Luvut: 1, 4-11, 13, 380 s.). Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali (elämänkulun eri vaiheisiin liittyen).
Arviointiperusteet:
Luennot ja tentti 50 % ja seminaarityö 50 %. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaari (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Luennot ja kirjallisuustentti (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot 15 h ja kirjallisuustentti

Kirjallisuus:
 • Tentittävä kirjallisuus:
 • Ilander O. (toim.) 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Lahti: VK-Kustannus Oy. (408s.) ISBN 978-951-9147-70-3. Päivitetään uuteen painokseen heti kun uusi kirja ilmestyy.
 • Luennoilla ilmoitettu materiaali (elämänkulun eri vaiheisiin liittyen)

Opetus